Event THÁNG 11: LATE HALLOWEEN

LATE HALLOWEEN

 • Thời gian bẳt đầu – kết thúc: Sau khi kết thúc bảo trì 11/01/2020 -> 23h59 11/21/2020
 • Yêu cầu: Tắt hết của sổ Game và chạy Autoupdate

 

I. NPC LIÊN QUAN

Skeleton King

 

 

II. NGUYÊN LIỆU CẦN CÓ 

 

Tên Nguyên Liệu

Cách Thu Thập

Hình Ảnh

Kẹo

 • Giết quái ở 7 thôn trấn

Đường

 • Giết quái map 9x

Bột mì

 • Mua tại Shop Quân Nhu Tống Kim giá 200 điểm tích lũy

Nồi canh phù thủy

 • Giết Quái ở 7 thôn trấn

Táo đỏ

 • Muatại NPC Skeleton King giá 30,000 lượng

Pumpkin

 • Mua tại NPC Skeleton King giá 10 tiền đồng

 

III. THÀNH PHẨM

Event sẽ có 2 loại thành phẩm: 

 • Súp Bí Đỏ 
 • Bánh Táo Nướng 

 

1. Súp Bí Đỏ

 

- Khi sử dụng sẽ nhận được 3,500,000 EXP/1

- Mỗi nhận vật dung được tối đa 1000

- Công thức: 1 Kẹo + 1 Đường + 1 Bột mì + 1 Nồi canh phù thủy + 1 Pumpkin

 

Phần Thưởng:

 • Túi tiền vạn
 • TTL 1h/8h
 • Thủy Tinh (6 – 9 cục)
 • THBT (2 – 3 cục)
 • TTK, VLMT (tỷ lệ hiếm 0 – 1 cuốn)
 • Thiết La Hán
 • Lễ bao bí kíp
 • Các loại Phúc Duyên Lộ
 • ơng mảnh HC, NT (6 – 10 rương)
 • Rương mảnh Định Quốc, An Bang (6 – 10 rương)
 • Sơ Đề Giang Hồ
 • QHT, TSBL, Vạn niên trân lộ
 • Chìa Khóa Hoàng Kim (0 – 1 cái)
 • Mặt nạ các loại (2-3 cái => lựa mặt nạ đẹp đẹp nha Khải)

ðKhi max event sẽ nhận được:

 • Vòng sáng + 300 Sinh Lực
 • 1 Trấn Phái Linh Đơn hoặc 1 Trấn Phái Linh Dược (tăng thêm điểm Kỹ Năng/Tiềm Năng)
 • Lệnh Bài Gọi Boss Đại Hoàng Kim (tỷ lệ hên xui được 1 cái)
 • Càn Khôn Song Tuyệt Bội (+2 all skill) HSD 15 ngày
 • 500 Ngọc lục bảo
 • 1 Bảo Rương Kim Hoàng
 • 1 Chìa Khóa Kim Hoàng

 

 

2. Bánh Táo Nướng

 

- Khi sử dụng nhận được 2,000,000 EXP

- Mỗi nhân vật dùng được tối đa 1000

- Công thức: 1 Kẹo + 1 Đường + 1 Bột mì + 1 Nồi canh phù thủy + 1 Táo Đỏ

 

Phần Thưởng:

 • TTL + các loại Phúc Duyên
 • Túi thuốc lag TK
 • Máu Tống Kim (Càn Khôn Tạo Hóa Đan)

 

 

 

 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00