EVENT tháng 9: BADGE OF LABOUR

BADGE OF LABOUR

 • Thời gian bẳt đầu – kết thúc: Sau khi kết thúc bảo trì 09/15/2020 -> 23h59 09/30/2020
 • Yêu cầu: Tắt hết của sổ Game và chạy Autoupdate

 

I. NPC LIÊN QUAN

NOBLE WORKER

 

II. NGUYÊN LIỆU CẦN CÓ 

 

Tên Nguyên Liệu

Cách Thu Thập

Hình Ảnh

Cờ Lê

 • Giết quái ở 7 thôn trấn

Búa

 • Giết quái map 9x

Đinh Thép

 • Mua tạiShop Quân Nhu Tống Kim giá 500 điểm tích lũy

 

Nón Bảo Hộ

 • Giết Quái ở 7 thôn trấn

Mảnh Bạc

 • Muatại NPC NOBLE WORKER giá 30,000 lượng

 

Mảnh Vàng

 • Mua tại NPC NOBLE WORKER giá 10 tiền đồng

 

III. THÀNH PHẨM

Event sẽ có 2 loại thành phẩm: 

 • GOLDEN BADGE 
 • SILVER BADGE 
 • HONOR BADGE

 

 

Golden Badge

 

- Khi sử dụng sẽ nhận được 2,500,000 EXP/1

- Mỗi nhận vật dung được tối đa 1000

- Công thức: 1 Cờ Lê + 1 Búa + 1 Đinh Thép + 1 Nón Bảo Hộ + 1 Mảnh Vàng

 

Phần Thưởng:

 

 • Túi tiền vạn
 • TTL 1h/8h
 • Thủy Tinh 
 • THBT
 • TTK, VLMT
 • Thiết La Hán
 • Lễ bao bí kíp
 • Các loại Phúc Duyên Lộ
 • ơng mảnh Hiệp Cốt, Nhu Tình
 • Rương mảnh Định Quốc, An Bang
 • Sơ Đề Giang Hồ
 • QHT, TSBL, Vạn niên trân lộ
 • Mặt nạ các loại
 • Ác Nhân Lệnh

Khi max event sẽ nhận được:

 • Vòng sáng + 300 Sinh Lực
 • Tinh Mỹ Bảo Rương 200,000,000 EXP
 • Cống Nguyệt Quả Dung hoặc Phụng Nguyệt Quả Dung (tăng thêm điểm Kỹ Năng/Tiềm Năng) => Mỗi nhân vật được sử dụng 2 cặp
 • Lệnh Bài Gọi Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Rương Kim Hoàng (HSD: 2 tuần)
 • Có Tỷ lệ nhận được Random Trang Bị Hiệp Cốt/Nhu Tình/Định Quốc/An Quốc
 • Nhất Kỷ Càn Khôn Phù + 1 all Skill (Thời hạn 2 tuần)

 

----------------------

Silver Badge

- Khi sử dụng nhận được 1,000,000 EXP

- Mỗi nhân vật dùng được tối đa 1000

- Công thức: 1 Cờ Lê + 1 Búa + 1 Đinh Thép + 1 Nón Bảo Hộ + 1 Mảnh Vàng

 

Phần Thưởng:

 • TTL + các loại Phúc Duyên
 • Ác Nhân Lệnh
 • Túi thuốc lag TK
 • Máu Tống Kim (Càn Khôn Tạo Hóa Đan)

 

Honor Badge

- Khi sử dụng sẽ nhận được 2,500,000 EXP/1

- Mỗi nhận vật dung được tối đa 1000

- Công thức: 1 Cờ Lê + 1 Búa + 1 Đinh Thép + 1 Nón Bảo Hộ + 1 Mảnh Vàng

 

Phần Thưởng:

 

 • Túi tiền vạn
 • TTL 1h/8h
 • Thủy Tinh 
 • THBT 
 • TTK, VLMT 
 • Thiết La Hán
 • Lễ bao bí kíp
 • Các loại Phúc Duyên Lộ
 • ơng mảnh Hiệp Cốt, Nhu Tình
 • Rương mảnh Định Quốc, An Bang 
 • Sơ Đề Giang Hồ
 • QHT, TSBL, Vạn niên trân lộ
 • Mặt nạ các loại 
 • Ác Nhân Lệnh

Khi max event sẽ nhận được:

 • 2 Bảo Rương Kim Hoàng
 • 1 cặp Trấn Phái Linh Đơn - Trấn Phái Linh Dược
 • Lệnh Bài Gọi Boss Đại Hoàng Kim
 • Trang bị Nhu Tình/Hiệp Cốt/An Bang/Định Quốc random opt

 

----------------------

 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00