Vận Tiêu Xa - Bến Tàu Phượng Tường

· Địa điểm nhận tiêu:

Bến tàu Phương tường bắc (191/173).


· Phí nhận tiệu: 500 tiền đồng


· Vận tiêu thành được quà như sau:
· Hoàn trả 400 tiền đồng
· Chắc chắn nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.


· 1 Phần quà random:
· Mặt nạ quỷ ảnh ( tăng 20% tốc độ chạy)
· Mặt nạ cửu mệnh ( tăng 500 sinh lực)
· Thần hành phù ( 7 ngày)
· Tiên thảo lộ 8h
· Võ Lâm Mật tịch
· TTK
· Quế hoa tửu
· Thủy Tinh các loại
· Ngọc Lục bảo
· Rương Mãnh Trang bị Hiệp Cốt Nhu tình
· Rương Mãnh Trang bị An Bang ( cực hiếm)
· Mỗi ngày 1 nhân vật được vận tiêu tối đa 2 lần

 

Chú Ý:

=> Khi vận tiêu cần có bằng hữu bang hội bảo kê nếu bị cướp tiêu sẽ mất tất cả

 

=> Bên cướp tiêu khi cướp thành công sẽ nhận được 500x của bên Vận tiêu

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00