Vận Tiêu Xa - Bến Tàu Phượng Tường

· Địa điểm nhận tiêu:

Bến tàu Phương tường bắc (191/173).


· Phí nhận tiệu: 500 tiền đồng


· Vận tiêu thành được quà như sau:
· Hoàn trả 400 tiền đồng
· Chắc chắn nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn (tăng theo tình hình server)


· 1 Phần quà random:
· Mặt nạ quỷ ảnh ( tăng 20% tốc độ chạy)
· Mặt nạ cửu mệnh ( tăng 500 sinh lực)
· Thần hành phù ( 7 ngày)
· Tiên thảo lộ 8h
· Võ Lâm Mật tịch
· TTK
· Quế hoa tửu
· Thủy Tinh các loại
· Ngọc Lục bảo
· Rương Mãnh Trang bị Hiệp Cốt Nhu tình
· Rương Mãnh Trang bị An Bang hiếm ( cực hiếm)
· Mỗi ngày 1 nhân vật được vận tiêu tối đa 3 lần

 

Chú ý: Có thể bị cướp tiêu và mất tất cả trong quá trình vận tiêu nên cần anh em bằng hữu bảo kê. 

Bên cướp Tiêu Thành Công nhận 400 tiền đồng.

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00