Thuần Hóa Phi Vân

Phi Vân vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực "cưỡi mây đạp gió" di chuyển thần thần tốc,mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như "hổ mọc thêm cánh"!z

Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Chủ Tiệm Thú Cưỡi tại Tương Dương đã tìm ra bí phổ để thuần hóa chiến mã Phi Vân, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

 

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 15/05/2020.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC & vật phẩm liên quan

 

Hình ảnh

Ghi chú


Chủ Tiệm Thú Cưỡi

 • Vị trí: Tương Dương (196/199)
 • Chức năng: Chế tạo ngựa Phi Vân - Bôn Tiêu


Roi Ngựa

 • Nguồn gốc:Thông qua các sự kiện Event hoặc Kỳ Trân Các
 • Công dụng:Nguyên liệu để ép ngựa


Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật

 • Nguồn gốc:Được hợp thành theo công thức (Nguyên liệu là các loại Thủy tinh, THBT không khóa)

- 3 thủy tinh + 3 THBT

 • Công dụng: Nguyên liệu để ép ngựa


Phi Vân

Công Thức:

 

 • 1 Ngựa Chiếu Dạ
 • 1 Roi Ngựa
 • 1 Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật
 • 500 vạn
 • 500 xu

 

Đặt Ngựa Chiếu Dạ vào ô trong giao diện ép ngựa, Nguyên Liệu để ở hành trang

Mỗi lần ép chỉ sử dụng 1 Roi Ngựa, không để hơn 1 roi ngựa ở hành trang

 

Tỉ lệ thành công: Nhân Phẩm
Thất bại mất hết nguyên liệu

BQT 

Kính Bút

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00