Event GIẢI NHIỆT MÙA HÈ

GIẢI NHIỆT MÙA HÈ

 • Thời gian bẳt đầu – kết thúc: Sau khi kết thúc bảo trì 08/06/2020 -> 23h59 08/30/2020
 • Yêu cầu: Tắt hết của sổ Game và chạy Autoupdate

 

I. NPC LIÊN QUAN

Cô Gái Đại Dương tại Tương Dương Trung Tâm

 

II. NGUYÊN LIỆU CẦN CÓ 

 

Tên Nguyên Liệu

Cách Thu Thập

Hình Ảnh

Beer

 

 • Giết quái ở 7 thôn trấn

BBQ

 • Giết quái map 9x, 8x

Cô Gái Đẹp

 • Mua tại NPCCô Gái Đại Dươnggiá10,000lượng

Nước Đá

 • Giết Quái ở 7 thôn trấn

Vé Đi Hồ Bơi

 • Muatại NPC Cô Gái Đại Dươnggiá 30,000 lượng

Vé Đi Tắm Biển

 • Mua tại NPCCô Gái Đại Dương giá 10 tiền đồng

 

III. THÀNH PHẨM

Event sẽ có 3 loại thành phẩm: 

 • Đại Tiệc Bãi Biển
 • Đại Tiệc Hồ Bơi
 • Netflix and Chill

 

ĐẠI TIỆC BÃI BIỂN

- Khi sử dụng sẽ nhận được 1,200,000 EXP/1

- Mỗi nhận vật dung được tối đa 1000

- Công thức: 1 Beer + 1 BBQ + 1 Cô Gái Đẹp + 1 Nước Đá + 1 Vé Đi Tắm Biển

- Phải ép trong vòng 60 giây mới nhận được thành phẩm. Nếu quá 120 giây mà không nhận được thành phẩm thì thành phẩm sẽ bị biến thành Netflix and Chill

 

Phần Thưởng:

 

 • Túi tiền vạn
 • TTL 1h/8h
 • Thủy Tinh, THBT
 • TTK, VLMT (tỷ lệ hiếm)
 • Thiết La Hán
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Lễ bao bí kíp
 • Mã bài ngựa 8x
 • Các loại Phúc Duyên Lộ
 • ơng mảnh HC, NT 
 • Rương mảnh Định Quốc, An Bang 
 • Sơ Đề Giang Hồ
 • QHT, TSBL, Vạn niên trân lộ
 • Roi Ngựa (tỷ lệ) => dùng để ép Phi Vân
 • Ác Nhân Lệnh khi đạt mốc 200, 400, 600, 800, 1000 event

ðKhi max event sẽ nhận được:

 • Vòng sáng + 300 Sinh Lực
 • Tinh Mỹ Bảo Rương 125,000,000 EXP hoặc trang bị HC/NT/ĐQ/AB (tỷ lệ)
 • Hoán Binh Thạch (tỷ lệ)
 • Cống Nguyệt Quả Dung hoặc Phụng Nguyệt Quả Dung (tăng thêm điểm Kỹ Năng/Tiềm Năng) => Mỗi nhân vật được sử dụng 2 cặp tính từ lúc bắt đầu Event đến 23h59p 09/01/2020

 

 

ĐẠI TIỆC HỒ BƠI 

- Khi sử dụng nhận được 750,000 EXP

- Mỗi nhân vật dùng được tối đa 1000

- Công thức: 1 Beer + 1 BBQ + 1 Cô Gái Đẹp + 1 Nước Đá + 1 Vé Đi Hồ Bơi

 

Phần Thưởng:

 

 • TTL + các loại Phúc Duyên

 

 

NETFLIX AND CHILL

- Khi ép ĐẠI TIỆC BÃI BIỂN, quá 120s mà không lấy thành phẩm ra thì sẽ bị biến thành NETFLIX ÀND CHILL

- Khi sử dụng nhận được 500,000 EXP

- Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 500 

- Vịt quay x2 EXP

 

 Phần thưởng:

 • Thủy tinh, THBT
 • Túi thuốc lag TK
 • Máu Tống Kim (Càn Khôn Tạo Hóa Đan)
 • Nến Bát Trân Phúc Nguyệt x 1.5 exp party
 • Vịt Quay x2 EXP

 

 

CÔ GÁI ĐẸP

 - Mỗi ngày mỗi nhân vật được CHILL với 5 Cô gái Đẹp

- Mỗi lần Chill nhận được 1,000,000 EXP

 

 

 BQT kính bút

 

 

 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00