TRÙNG CỐC VÂN NAM
Nhằm mang đến cơ hội để thể hiện sức mạnh tổ đội, Bổn Trang chính thức ra mắt tính năng Mật Cốc

Yêu cầu

     ● Người chơi cấp độ từ : không giới hạn cấp độ !
     ● Trong hành trang phải có 1 Lệnh Bài Mật Cốc.

Hình ảnh
Ghi chú

Lệnh bài Mật Cốc

 

Mua Từ : Rương Bảo Vật Ở Ba Lăng Huyện

 Chức năng: Vật phẩm để tham gia Vân Nam Trùng Cốc

GIÁ: 1000 XU/TUẦN/NHÂN VẬT

 

 Đặc điểm

     ● Đẳng Cấp Tham Gia : Không Giới Hạn

     ● Bản đồ chuyên luyện công. Có thể luyện tập 24/7.
     ● Tốc độ quái ra nhanh - thời gian xuất hiện bằng với bản đồ 9x , tỉ lệ drop đồ ngang bằng máp 9x
     ● Trong bản đồ có tổng cộng 49 cụm. Mỗi lần được truyền tống sẽ lên ngẫu nhiên tọa độ. Tỉ lệ 2 tổ đội đánh chung 1 cụm là 2.04%.
     ● Không thể di chuyển từ cụm này qua cụm khác, vì thế không có khả năng nhân vật luyện công bị giết thù và đồ sát.

 

 
 Lưu ý
     ● Nếu sử dụng lệnh bài cá nhân: được truyền tống cá nhân lên ngẫu nhiên cụm quái.
     ● Nếu sử dụng đồng đội: Đội trưởng sử dụng Lệnh bài Mật Cốc, tất cả thành viên được truyền tống lên cùng 1 vị trí. Yêu cầu mỗi thành viên có 1 Lệnh bài trong hành trang.

 

 Ưu điểm: Điểm kinh nghiệm nhiều nhất, tốc độ lên cấp nhanh nhất, quái ra liên tục. Không cần di chuyển nhiều.

 

 Nhược điểm: Quái mạnh và đông, khó luyện cá nhân trừ phi lực tay lớn và sinh lực cao.

 

Hướng Dẫn Hoạt Động

- Lưu Rương Tương Dương Bắc

 

- Đến Xa Phu Tương Dương Bắc > Đi Mật Cốc

 

 
 
  
BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00