PHONG LĂNG ĐỘ

Phong Lăng Độ:

Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên

Mỗi ngày 1 nhân vật được đi 2 lần

Thời gian các chuyến PLD thường: 0h - 2h - 12h - 14h - 16h   (giờ Chicago)

 
  • Cần 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ để báo danh tham gia lên thuyền
  • Lệnh bài phong lăng độ có thể train trên bến thuyền hoặc mua từ Kỳ Trân Các 50 Xu 
  • Boss xuất hiện: Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  Thời gian chuyến PLD Đặc Biệt: 

  Thời gian các chuyến đặc biệt. Mỗi ngày sẽ có 1 chuyến PLĐ đặc biệt vào 2 khung giờ: 19h Chicago 

  • Cần 1 Lệnh Bài Thủy Tặc để báo danh tham gia lên thuyền.
  • Lệnh bài Thủy Tặc mua tại Kỳ Trân Các 50 Xu 
  • Mỗi ngày chỉ trả nhận được 1 nhiệm vụ tiêu diệt thủy tặc.
  • Boss xuất hiện: Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

  NPC Liên Quan: 

  NPC Liên Quan Vị Trí
  Phong Lăng Độ 
  Bến 1
  (144/189)

  Cách thức tham gia:

  • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chỉ mở bến 1)

  • Có thể mua máu nhanh tại NPC Thuyền Phu Giáp (Bến 1)
  • Tiêu diệt Thủy Tặc sẽ ngẫu nhiên nhận được Truy Công Lệnh.
  • Truy Công Lệnh nộp tại Xa Phu bên Bờ Bắc Phong Lăng Độ. 
  • Để qua được Bờ Bắc Phong Lăng Độ cần đi thuyền tại Bến 1 hoặc dùng 2 vạn để di chuyển sang Bờ Bắc và dùng Truy Công Lệnh có thể nộp hoàn thành nhiệm vụ Truy Công Lệnh.

   

  Phần Thưởng:

   

  Phần Thưởng Giao Nộp Truy Công Lệnh Ghi Chú
  5.000.000 EXP (Cộng dồn) Mặc Định

   

  PHẦN THƯỞNG KHI TIÊU DIỆT THUỶ TẶC CHUYẾN THƯỜNG

  Nến Bát trân phúc nguyệt  Xác xuất
  Thủy Tinh  Xác xuất
  Phúc Duyên  Xác xuất

   

  PHẦN THƯỞNG KHI TIÊU DUYỆT THUỶ TẶC CHUYẾN ĐẶC BIỆT

  Ngựa 80  Xác xuất
  Tiên Thảo Lộ Thường  Xác xuất
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  Xác xuất
  Nến Bát trân phúc nguyệt  Xác xuất
  Thủy Tinh  Xác xuất
  Phúc Duyên  Xác xuất
  Tinh Hồng Bảo Thạch  Xác xuất
  Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tuỷ Kinh  Xác xuất
  Bí Kíp Môn Phái  Xác xuất
  Đại Lực Hoàn  Xác xuất
  Phi Tốc Hoàn  Xác xuất

   

  Lưu ý:

  • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
  • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
  • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
  • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn

   

  Ngoài ra có thể mua Lệnh Bài Hoàn Thành Phong Lăng Độ ở Kỳ Trân Các nếu không có thời gian tham gia hoạt động

  Lệnh bài giá 150x, mỗi ngày được sử dụng 2 cái. Mỗi lần sử dụng nhận được 10,000,000 exp

  BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
  Thứ HAI & Thứ NĂM
  từ 15:00 đến 16:00