BOSS ĐẠI HOÀNG KIM

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian xuất hiện 22h40 hàng ngày
  • Số lượng: random xuất hiện 3 boss ở các vị trí bên dưới

Vị trí xuất hiện: 

BOSS Bản Đồ

Cổ Bách

Sa Mạc 1 - Vũ Lăng Động - Thất Đại Thành Thị

Lam Y Y
Phi Thiên Động - Mạc Cao Quật - Thất Đại Thành Thị
Gia Luật Tị Ly
Trường Bạch Sơn Nam - Phù Dung Động - Thất Đại Thành Thị
Tuyền Cơ Tử
Trường Bạch Sơn Bắc - Lưỡng Thủy Động - Thất Đại Thành Thị
Huyền Giác Đại Sư
Khỏa Lang Động - Sa Mạc 2 - Thất Đại Thành Thị

Vật phẩm từ BOSS

  • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây tất cả nhân vật có thể nhặt)
  • Ưu tiên cá nhân kết thúc Boss nhặt được trong 20 giây đầu. 
  • Sau 20 giây kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được. 
  • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Mảnh trang bị HK Ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn 
 Tẩy Tủy Kinh  Võ Lâm Mật Tịch
Sơ Đề Giang Hồ Bí Kíp Môn Phái
 Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Tạch
Túi Thiết La Hán Đồ Xanh Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
 Quế Hoa Tửu Thiên Sơn Bảo Lộ
 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ Bách Quả Lộ
 Phúc Duyên Tiểu Phúc Duyên Trung
 Phúc Duyên Đại  

 

 

  • Có tỷ lệ nhặt được MẢNH TRANG BỊ HOÀNG KIM HIỆP CỐT, NHU TÌNH
  • Người chơi kết thúc Boss nhận được 5,000,000 exp
  • Tổ đội giết boss nhận được 1,000,000 exp mỗi người

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00