Boss Tiểu Hoàng Kim

Boss Tiểu Hoàng Kim

 

Bao gồm 10 loại boss tiểu , thuộc 10 môn phái.

 

Giờ xuất hiện : 12h30 và 22h10 (giờ Chicago) mỗi thời điểm xuất hiện 5 loại boss.

 

Phần thưởng : Bí kíp môn phái , Tẩy Tủy Kinh , Võ Lâm Mật Tịch , Ngựa 8x , Thiết La Hán , Bàn Nhược Tâm Kinh , Thủy Tinh , Tinh Hồng Bảo Thạch và 1 số trang bị opt cao


Chúng xuất hiện ở 13 động khác nhau, không phải động nào cũng có mà chúng ra random, không nhất đỉnh ở một tọa độ hay động nào đó, cứ đến giờ ra thì chúng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở 13 động này. 13 động đó là:

 • Bạch Thủy Động(Tương Dương > Ba Lăng huyện > Vũ Lăng Sơn> Bạch Thủy)
 • Phục Lưu Đông(Bạch Thủy > Phục Lưu)
 • Kim Quang Động(Phượng Tường > Hoàng Hà Nguyên Đầu >Kim Quang)
 • Tỏa Vân Động(Kim Quang > Tỏa Vân)
 • Kinh Hoàng Động(Kim Quang > Kinh Hoàng)
 • Thiên Tâm Động (Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm)
 • Kê Quán Động(Thiên Tâm > Kè Quán)
 • Thần Tiên Động(THành Đô > Thanh THành sơn > Thần Tiên)
 • Bạch Vân Động(Thành Đô > Thanh Thành Sơn > Bạc Vân )
 • Nghiệt Long Động (Lâm An > Long Tuyền thôn > La Tiêu sơn > Nghiệt Long)
 • Long Cung Động ( Lâm An> Long Tuyền Thôn > La Tiêu sơn > Long Cung)
 • Ngọc Hoa Động (Lâm An> Long Tuyền Thôn>La Tiêu Sơn>Lưỡng Thủy >Ngọc Hoa)
 • Linh Cốc Động(Dương Châu> Thục Cương Sơn> Linh Cốc Động)
BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00