Bảo Trì Kết Thúc Đua Tóp

🔴 Thông báo bảo trì cập nhật tóp sever Việt Kiều Sơn :

👍Thời Gian : 18h đến 18h 30 cùng ngày

- Quý Nhân Sĩ Đua Tóp Vui Lòng Đến Lễ Quan để cập nhật thứ hạng của
mình và thoát ra vào lại để hệ thống cập nhật sát nhất :

- Khai Mở Tống Kim Sơ Cấp .

•Khai Mở Dã Tẩu

Xem tại : https://haingoaitruyenky.com/postdetail.aspx?id=522

•Khai Mở Tống Kim X2 13h Hàng Ngày

•Khai Mở Tống Kim X4 21h Hàng Ngày

•Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC)

•Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh.

Tính năng khai mở dự kiến vào bảo trì lần sau
https://haingoaitruyenky.com/postdetail.aspx?id=534

Hiện tại trong thời gian bảo trì , quý ACE cần hỗ trợ và giúp đỡ hoặc đóng góp ý kiến vui lòng liên hệ fan page nhé .

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00