THÀNH LẬP BANG HỘI

Công Thành Chiến là một trong những chức năng hấp dẫn nhất và hào hứng nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ. Để tham gia được, Quí vị bằng hữu cần phải tham gia Bang Phái. Vậy, phải chăng ta phải đầu quân vào một Bang Phái nào đó sẵn có như Phong Vân Bang, Thiên Địa Bang? Hay là ta có thể tự mình dương oai lập nghiệp bằng cách tạo dựng Bang Phái mới cho riêng mình?

Bang phái Võ Lâm là gì?

Bang phái võ lâm là những bang phái do chính những kẻ kiêu hùng võ công cao cường trong Giang Hồ tự mình lập nên. Nó khác với Thập Đại Môn Phái là những môn phái võ công đã có tự xa xưa.

Một khi đã quyết định dựng cờ cắm đất lập Bang Phái, kẻ dựng cờ đương nhiên trở thành Bang chủ, được quyền cất nhắc, bổ nhiệm các vị trí khác trong Bang như Trưởng Lão, Đường Chủ… theo ý thích của mình.Tất cả những vị này sẽ cùng nhau dìu dắt Bang chúng, gây dựng uy danh của Bang.

Điều kiện lập Bang (dành cho Bang chủ)

  • Đẳng cấp ≥ 80.
  • Phải là người tự do trên giang hồtên màu đỏ - đã xuất sư.
  • Điểm danh vọng trên . (Danh vọng có thể thông qua hoàn thành tất cả các loại nhịêm vụ để đạt được).
  • Lực Thống soái (điểm lãnh đạo) trên 30.
  • 2000v vạn lượng trong người
  • Có được Nhạc Vương Kiếm (Chiến lợi phẩm trong chiến trường Tống Kim hoặc mua ở Kỳ Trân Các).
  • Ngân quỹ: trên 100 vạn lượng.

Người chơi đạt đủ những điều kiện trên, có thể đến gặp Kim Sơn Chưởng Môn trên Hoa Sơn để xin phép thành lập Bang hội. Bang chủ được quyền quyết định tên và phe phái cho Bang hội của mình.

 

 

Điều kiện vào Bang (dành cho Thành Viên)

  • Đẳng cấp ≥ 80.
  • Phải là người tự do trên giang hồtên màu đỏ - đã xuất sư
  • Có thể gia nhập bằng cách xin Bang Chủ, Trưởng Lão hoặc Đội Trưởng của bang hội.
BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00