KHẢM NẠM TRANG BỊ

Hai trong rất nhiều vật quý Tây vực, còn gọi là những Kỳ Trân Dị Bảo của Võ Lâm có thể nâng cấp và hạ cấp nón và áo là Băng Tầm Vô Cực và Nam Minh Chi Tinh.

Những vật trân quý luôn mang đến vô vàn điều kỳ diệu. Từ Thủy Tinh, Đồ Phổ nay là những Kỳ Trân Dị Bảo trong giang hồ.

Cách sở hữu vật quý Tây Vực

Quí đồng đạo có thể dùng 2 Kim Nguyên Bảo để đổi lấy Băng Tầm Vô Cực hay Nam Minh Chi Tinh tại Thần Bí Thương Nhân ở Lâm An tọa độ (164/177).

template_clip_image001

test_clip_image004

test_clip_image005

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00