[HƯỚNG DẪN] VỊ TRÍ LƯU RƯƠNG CÁC BẢN ĐỒ LUYỆN CÔNG

Lưu ý Quan Trọng

  • Để quay lại địa điểm cũ là map luyện công các bạn dùng Thần Hành Phù di chuyển lên map, sau đó dùng Thổ Địa Phù bay về thì mới có thể quay lại điểm cũ thông qua Xa Phu.
  • Danh sách lưu rương các map luyện công xem danh sách dưới đây

Map Luyện Công Cấp 20

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Kiếm Các Tây Nam (19)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Tần Lăng tầng 1 (7)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

La Tiêu Sơn (179)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Map Luyện Công Cấp 30

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Vũ Di Sơn (193)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Thổ Phỉ Động (170)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Thục Cương Sơn (92)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Bạch Vân Động (22)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Kim Quang Động (4)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Tỏa Vân Động (6)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Map Luyện Công Cấp 40

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Thanh Thành Sơn (21)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Điểm Thương Sơn (167)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Thần Tiên Động (23)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Kinh Hoàng Động (5)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Map Luyện Công Cấp 50

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Nghiệt Long Động (182)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Thiên Tâm Tháp (164)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Thiết Tháp Mê Cung (38)

Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn

Thiên Tâm Động (42)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Hưởng Thủy Động (24)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Map Luyện Công Cấp 60

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Tương Dương Nha Môn Mật Đạo (79)

Ba Lăng Huyện, Tương Dương

Hoành Sơn Phái (56)

Nam Nhạc Trấn

Thiên Tâm Tháp tầng 3 (166)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

108 La Hán Trận (114)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Thanh Loa Động (69)

Nam Nhạc Trấn

Linh Cốc Động (94)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Map Luyện Công Cấp 70

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Lâm Du Quan (319)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Lão Hổ Động (123)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Tần Lăng tầng 2 (206)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Đại Tù Động (72)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Long Nhãn Động (169)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Map Luyện Công Cấp 80

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Sa Mạc Địa Biểu (224)

Lâm An

Thanh Khê Động (198)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Chân núi Trường Bạch (320)

Ba Lăng Huyện

Lưỡng Thủy Động (181)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Băng Hà Động (201)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Vô Danh Động (203)

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn

Phù Dung Động (202)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Map Luyện Công Cấp 90

Bản đồ

Thành thị/Thôn lưu rương

Trường Bạch Sơn Bắc (322)

Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn

Trường Bạch Sơn Nam (321)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Khỏa Lang Động (75)

Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Sa Mạc Mê Cung 1 (225)

Lâm An

Sa Mạc Mê Cung 2 (226)

Lâm An

Sa Mạc Mê Cung 3 (227)

Lâm An

Phong Lăng Độ (336)

Ba Lăng Huyện

Mạc Cao Quật (340)

Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Dược Vương Động tầng 4 (144)

Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn

Tiến Cúc Động Mật Cung (93)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Cán Viên Động Mê Cung (124)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

Tuyết Báo Động Tầng 8 (152)

Dương Châu, Đạo Hương Thôn

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00