Lộ Trình Máy Chủ Việt Kiều Sơn

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ VIỆT KIỀU SƠN

• Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

22/04/2020
19H00

Thử Nghiệm - Alpha Test

Báo Danh Nhận Quà Close Beta

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Đồng Đồ Đồng Cấp Test Nhận Quà Tống Kim + Báo Danh

02/05/2020
19H00

• Cho Phép Tạo Nhân Vật , Sự Kiện Đặt Tên Nhận Quà .

Chính Thức Khai Mở - Đua Top

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh

04/05/2020

18H00

Kết Thúc Đua Top

Khai Mở Dã Tẩu

Khai Mở Tống Kim X2 13h Hàng Ngày

Khai Mở Tống Kim X4 21h Hàng Ngày

Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC)

Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh

05/05/2020

Khai Mở Tính Năng Nhặt Quả Huy Hoàng (Chia Đều Khung Giờ Cho AE Dễ Dàng Tham Gia)

Khai Mở Phong Lăng Độ Tìm Bảo Thạch

 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh

07/05/2020

Khai Mở Tính Năng Lôi Đài Sinh Tử Cực Chất

Khai Mở Boss Tiểu (12h30 - 20h40 - 22h10)

 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh

10/05/2020

Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20h05 - 22h40)

Khai Mở Tính Năng Vân Nam Trùng Cốc - Tuyết Sơn Nam - Tuyết Sơn Bắc.

Tăng Giới Hạn Bang Hội (150 ACC)

 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh

22/05/2020

Khai Mở Tính Năng Trống Bang Hội

05/06/2020

Xuất Hiện Trang Bị Hiệp Cốt Giá Trị Liên Thành

 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Nhu Tình Hiệp Cốt

Từ 12/06 đến 28/08

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Nhu Tình Hiệp Cốt

12/07/2020

• Khai Mở Công Thành Chiến Giá Trị Liên Thành

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Nhu Tình Hiệp Cốt

 

31/08/2020

•Giải Đấu Theo Lộ Trình

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Nhu Tình Hiệp Cốt

Tháng 09/2020

Xuất Hiện Trang Bị An Bang Từ Liên Đấu, Boss...

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Nhu Tình Hiệp Cốt - 1 ít AB Hiếm

Tháng 10/2020

Điều Chỉnh Tính Năng Phù Hợp Với Cấp Độ Người Chơi

 

Tháng 11/2020

•Khai Mở Các Tính Năng Mới Hấp Dẫn Người Chơi.

Trong Quá Trình Vận Hành BQT Sẽ Bổ Xung Các Tính Năng Nhằm Mang Đến Cho Quý AE Những Trải Nghiệm Tốt Đẹp Nhất

 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00