Chu Cấp Bang Hội
 • Đua Top Bang Hội
 • Thời gian diễn ra:
  • Sau bảo trì khi có thông báo bắt đầu 
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Việt Kiều Sơn.
  • Bang hội đạt điều kiện trên 100 thành viên. Và có tham gia các hoạt động tại Việt Kiều Sơn. 
  • Không chấp nhận bang Clone.
  • BQT sẽ tổ chức khảo nghiệm nếu cần thông qua các hoạt động của sever như: Công Thành Chiến - Quả Huy Hoàng - Tống Kim - Săn Boss, để chứng minh được bang đó thực sự có người hoạt động chứ không phải bang Ảo.
Hình Ảnh Vị Trí
Ba Lăng Huyện
(200/200)
Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú

Khiêu Khích Lệnh

Các nhân sĩ có thể thu thập Khiêu Khích Lệnh qua các hoạt động:

 • Boss Tiểu: 5 Cái
 • 25 Nhiệm vụ Dã Tẩu: 2 Cái
 • Lễ Bao Công Thành Chiến: 1 Cái
 • Quả Huy Hoàng: 1 Cái
 • Boss Đại: 10 Cái
 • Phong Lăng Độ: 2 Cái (Khi hoàn thành)
 • Đấu Trường Sinh Tử: 1 mạng 1 cái
Dùng Khiêu Khích Lệnh nộp tại NPC Đại Thắng Quan để tăng số lượng Khiêu Khích Lệnh bang hội sở hữu. và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn
Điều kiện nhận thưởng: 
Điều Kiện Phần Thưởng Ghi chú

Đạt 1500 Khiêu Khích Lệnh

15 Kim Nguyên Bảo

10.000 vạn
Khi kết thúc ngày xx/yy/2020 các bang hội đạt được số lượng 1500 Khiêu Khích Lệnh và thỏa mãn điều kiện tham gia  đều có thể nhận thưởng. 


Vậy bang hội nào sẽ được ghi tên lên bảng vàng và khẳng định tên tuổi vị thế của mình tại máy chủ Việt Kiều Sơn


Chúng ta hãy cùng đón xem !!!

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Thứ HAI & Thứ NĂM
từ 15:00 đến 16:00